Guidad rundtur på Själö

Guidad rundtur på SjälöPargas, Finland
Tillgänglig på finska, engelska och svenska
1.5 timmar
30 platser per evenemang
maj - september


Vad ska vi göra

Guiden tar dig med på en vandring och berättar om öns historia, vacker natur och museikyrkan. Under turen bekantar vi oss även med Skärgårdshavets Forskningsinstitutets arbete på Själö.
Vi går ungefär en kilometer på holmen, terrängen är lätt promenerad men det finns några trappor vid kyrkan.

Om Visit Seili – Doern

Själö har präglats av en dyster historia. Under 1600- och 1700-talen vårdades patienter med lepra, tidigare så kallad spetälska, på sjukhuset på ön, där patienterna levde isolerade och utestängda från den övriga världen. Efter att spetälskan försvunnit från Finland placerades sedan mentalsjuka patienter på ön. Till minne av de som insjuknade i spetälska har man låtit bygga ett massivt träkors på kyrkans gravgård.

På 1900-talet lades mentalsjukhuset ned och byggnaderna övergick till Åbo universitets forskningsenhet Skärgårdshavets forskningsinstitut. På ön bedrivs idag aktiv och mångsidig forskning om ekosystemet i Skärgårdshavet och i Östersjöområdet, med målsättningen att bedriva långsiktig övervakning av havsmiljön.

Besökare på ön har fritt tillgång till huvudbyggnaden, som tidigare var mentalsjukhusets byggnad. På huvudbyggnadens korridor finns det även ett enkel patientrum från mentalsjukhusets era. Detta rummet har förvarats i dess ursprunglig form.


Visit Pargas marknadsför sidan, men är inte ansvarig för innehåll, eller försäljning av upplevelserna.
Powered by Doerz Local