Rundtur, inblick i stadens historia fram till idag

Tillgänglig på finska och svenska